STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  UBEZPIECZENIA  |  KONTAKT MAPA STRONY

Ubezpieczenia podróżne.

Ubezpieczenie Hestia Podróże występuje w trzech wariantach:

* Podstawowym - HOLIDAY BASIC,
* Rozszerzonym - HOLIDAY CHARTER,
* Pełnym - HOLIDAY CHARTER PLUS, abyś mógł dopasować ubezpieczenie idealnie do Twoich potrzeb.

W pakiecie Hestia Podróże ubezpieczysz:

* koszty leczenia,
* koszty transportu i repatriacji,
* następstwa nieszczęśliwych wypadków,
* koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
* koszty pobytu osoby towarzyszącej,
* koszty ratownictwa,
* odpowiedzialność cywilna,
* bagaż,
* koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
* koszty przerwania podróży,
* koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
* sprzęt narciarski.

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

* zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
* zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
* dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
* koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
* kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
* inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.


Na co zwrócić uwagę?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Hestia Podróże koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są one wymienione w OWU.

Warto wiedzieć

Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Dlatego warto pamiętać, że:

* leczenie za granicą jest bardzo drogie,
* minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to:
o ubezpieczenie kosztów leczenia,
o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
o ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
* w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy - assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
* od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
* w przypadku kosztów, poniesionych na zakup lekarstw, rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
Oddział w Rybniku, Pl. Wolności 13
tel. 32 755 98 15       e-mail: biuro@ubezpieczeniarybnik.pl

Strona Główna | ERGO HESTIA Rybnik | Kontakt |     UBEZPIECZENIA: komunikacyjne | indywidualne | podróżne | dla firm | emerytalne i na życie |              Realizacja: ORTH Multimedia