STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  UBEZPIECZENIA  |  KONTAKT MAPA STRONY

Ubezpieczenia emerytalne i na życie.

Altima

Altima na życie,

* ubezpieczenie zawierane jest na rok i może być przedłużane,
* świadczenie dotyczy nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
* dotyczy ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem lub kierowcą pojazdu drogowego lub pasażerem pojazdu szynowego, powietrznego lub wodnego uczestniczącego w wypadku,
* Altima zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia,
* Altima jest idealnym uzupełnieniem pakietów majątkowych Ergo Hestii.

Aspira

Aspira to optymalne ubezpieczenie zapewniające Ci wysoką ochronę za niską składkę.

W ramach produktu Aspira możesz także skorzystać z :

* ubezpieczenia podstawowego - dla ludzi troszczących się o standard życia lub spłatę kredytu,
* ubezpieczenia wypadkowego – jeśli prowadzisz atrakcyjny tryb życia, warto skorzystać z ubezpieczenia rozszerzonego o opcje wypadkowe,
* ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego – za niewielką kwotę możesz rozszerzyć zakres ochrony na wypadek pobytu w szpitalu.

Dzięki możliwości indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych pomimo inflacji nie traci na wartości.

Sjesta

Sjesta – strategia Twojego bezpieczeństwa

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe Sjesta to unikalna oferta - gwarancja wysokości przyszłej renty, wypłacanej do końca życia Klienta, udzielana jest już w dniu zawarcia umowy. W zależności od decyzji Klienta, świadczenia mogą być wypłacane w formie comiesięcznej renty lub w formie jednorazowej wypłaty kapitału końcowego. Zarówno renta, jak i kapitał końcowy, powiększone zostaną o przyznane udziały w zysku. Wskazana w umowie kwota przyszłej renty jest zatem najniższą wartością, jaką gwarantuje Ergo Hestia. Dzięki przyznaniu udziałów w zysku będzie ona wzrastać.

Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają bezpieczeństwo:

* rodzinie Ubezpieczonego - w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego,
* ubezpieczonemu - w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych).

W przypadku śmierci Klienta:

* przed uzyskaniem uprawnień do wypłaty renty – uprawnione osoby, wskazane przez Ubezpieczonego, otrzymują świadczenie w wysokości opłaconych składek ubezpieczeniowych,
* w okresie wypłaty renty - uprawnione osoby, wskazane przez Ubezpieczonego, otrzymują rentę przeniesioną (maksymalnie przez 15 lat, licząc od dnia nabycia przez Ubezpieczonego uprawnień do renty).

Advanta

Po dowolnym okresie oszczędzania (odroczenia) możesz wybrać odpowiadającą Tobie rentę:

* renta okresowa – wypłacana przez okres od 5 do 20 lat,
* renta dożywotnia – dożywotnie zabezpieczenie finansowe w okresie emerytalnym,
* renta dożywotnia z okresem gwarantowanym – dla osób, które chcą chronić także swoich bliskich (w przypadku ewentualnej śmierci, renta będzie wypłacana wskazanym przez Ciebie osobom przez gwarantowany okres 15 lat lub do dnia wykupu wartości polisy),
* możesz także zrezygnować z renty i jednorazowo wypłacić cały zgromadzony kapitał.

W ramach produktu Advanta oferowane są następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego:

* Fundusz Pieniężny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
* Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
* Fundusz Zrównoważony - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
* Fundusz Dynamiczny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
* Fundusz Akcyjny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
Oddział w Rybniku, Pl. Wolności 13
tel. 32 755 98 15       e-mail: biuro@ubezpieczeniarybnik.pl

Strona Główna | ERGO HESTIA Rybnik | Kontakt |     UBEZPIECZENIA: komunikacyjne | indywidualne | podróżne | dla firm | emerytalne i na życie |              Realizacja: ORTH Multimedia