STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  UBEZPIECZENIA  |  KONTAKT MAPA STRONY

Ubezpieczenia dla firm.

Moja Firma

W ramach pakietu Moja Firma Klienci mogą ubezpieczyć mienie firmy i odpowiedzialność cywilną. Oferta zawiera również ubezpieczenia NNW pracowników i komunikacyjne przedsiębiorców. W ramach uproszczonej likwidacji szkód odszkodowanie do 3 tys. zł wypłacamy bez oględzin.

W pakiecie Moja Firma możesz ubezpieczyć:

* budynki i budowle,
* wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia biurowe (w tym sprzęt elektroniczny),
* środki jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
* mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
* pieniądze lub biżuterię,
* powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
* przedmioty należące do Twoich pracowników,
* przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych,
* odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności.

Do pakietu można dokupić również:

* ubezpieczenie NNW pracowników,
* ubezpieczenie komunikacyjne dla przedsiębiorców.

Bez dodatkowych opłat:

* pokryjemy koszty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu chronionego przez nas zdarzenia,
* dodatkowo, zwrócimy również koszt montażu rusztowań lub ustawienia drabin przy wstawianiu na przykład stłuczonej szyby okiennej,
* wypłacimy odszkodowanie za zniszczenia powstałe w skutek nieudanej próby włamania.

Po opłaceniu niewielkiej składki dodatkowej:

* zapewnimy ochronę środków obrotowych Twojej firmy od ryzyka rozmrożenia,
* obejmiemy jednakową ochroną urządzenia i maszyny ubezpieczone w miejscu prowadzenia działalności
i każdym innym miejscu na terenie kraju,
* instytucjom, które przyjmują dokumenty uprawniające do refundacji (np.: recepty), oferujemy ochronę przed ich utratą lub zniszczeniem.

Sprawdź, jakie zniżki oferujemy naszym Klientom:

* do 25% zniżki na zakup ubezpieczeń komunikacyjnych,
* 10% zniżki na zakup innych ubezpieczeń z naszej oferty.
A może - w ramach pakietu - wolisz skorzystać ze zniżki za:

* bezszkodową kontynuację ubezpieczenia (do 20%),
* dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
* łączną składkę w ramach pakietu (do 5%),
* wprowadzenie do ubezpieczenia udziału własnego (do 10%).

Aby znaleźć się pod ochroną pakietu Moja Firma, wystarczy wybrać jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń (ubezpieczenie mienia od ognia, mienia od kradzieży lub ubezpieczenie OC).

Hestia Biznes

Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek.

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

* budynki i budowle,
* wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
* komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
* przenośne urządzenia elektroniczne,
* środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
* mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
* mienie, które wytwarzasz lub przewozisz,
* pieniądze lub biżuterię,
* powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
* przedmioty należące do Twoich pracowników,
* przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
* oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pakiet Hestia Biznes to wszechstronna ochrona przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

* pożarem, powodzią, zalaniami z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,
* kradzieżą z włamaniem,
* rabunkiem,
* wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
* stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych,
* wszelkimi zdarzeniami w czasie transportu (CARGO).

Bez dodatkowych kosztów:

* odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody,
* zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

Za niewielką dopłatą natomiast:

* będziemy chronić mienie przed szkodami, powstałymi wskutek wandalizmu,
* obejmiemy ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
* rozszerzamy ubezpieczenie o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
* aptekom i innym instytucjom, które przyjmują dokumenty uprawniające do refundacji (recepty), gwarantujemy ochronę przed ich utratą lub zniszczeniem.

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:

* pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody,
* pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach.

Różne potrzeby – jedno rozwiązanie

Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy:

* OC pracodawcy,
* OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
* OC za szkody środowiskowe,
* OC z tytułu nienależycie wykonanego zobowiązania,
* OC najemcy,
* OC za produkt,
* OC za szkody w rzeczach, pojazdach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem,
* OC za szkody w środkach transportu (podczas prac ładunkowych).

Aby pomóc w wyborze odpowiedniego zakresu ubezpieczenia, Ergo Hestia wprowadziła unikalne rozwiązanie – Wnioski Branżowe. Są to specjalnie skonstruowane druki, dzięki którym dostosujesz ubezpieczenie do swojego rodzaju działalności. Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:

* bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%),
* wykupienie więcej niż 3 ubezpieczeń (do 6%),
* dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
* wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%).

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?

* specjalny pakiet grupowego ubezpieczenia NNW pracowników na bardzo atrakcyjnych warunkach,
* ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami (do 25%) od stawek taryfowych,
* 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Hestię.
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
Oddział w Rybniku, Pl. Wolności 13
tel. 32 755 98 15       e-mail: biuro@ubezpieczeniarybnik.pl

Strona Główna | ERGO HESTIA Rybnik | Kontakt |     UBEZPIECZENIA: komunikacyjne | indywidualne | podróżne | dla firm | emerytalne i na życie |              Realizacja: ORTH Multimedia